Πνευματικά δικαιώματα

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρεία ΒΙΔΕΥΒΟΙΚΗ με διακριτικό τίτλο Dmk Tools. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ως άνω εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις ισχύουσες σε αυτό Νομοθετικές Διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον ιδιοκτήτη του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρεία ΒΙΔΕΥΒΟΙΚΗ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ΒΙΔΕΥΒΟΙΚΗ και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.dmktools είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας μας και του ηλεκτρονικού της καταστήματος και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς Νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα – ηλεκτρονικό κατάστημα www.metaxasafety.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.