Εμφάνιση πλευρικής στήλης

Λαμες Ανταλλακτικες (7)

Πριόνια (9)

Σεγάτσα (7)

Σιδηροπρίονα (8)

Τοξοπρίονα (3)