Εμφάνιση πλευρικής στήλης

Λαμες Ανταλλακτικες (8)

Πριόνια (14)

Σεγάτσα (8)

Σιδηροπρίονα (13)

Τοξοπρίονα (3)