Εμφάνιση πλευρικής στήλης

Λαμες Ανταλλακτικες (8)

Πριόνια (12)

Σεγάτσα (7)

Σιδηροπρίονα (13)

Τοξοπρίονα (3)